Lưu trữ thẻ: hoạt động M&A

An Gia mua thêm 30 – 50 ha để phát triển dự án bất động sản

An Gia mua thêm 30 - 50 ha để phát triển dự án bất động sản

Năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia sẽ hoàn tất quá trình đàm phán mua thêm quỹ đất thấp tầng từ 30 – 50 ha để phát triển các dự án mới. Luôn tìm kiếm cơ hội M&A Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên […]